****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار نوقلمان است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

برچسب : مجلس یازدهم

قالیباف رییس مجلس شد
برای یک سال ؛

قالیباف رییس مجلس شد

قالیباف با ۲۳۰ رأی از مجموع ۲۶۴ رأی برای سال نخست بر صندلی ریاست مجلس تکیه زد.