۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آن سوي زندگي

آن سوي زندگي

او آوازها و شعرهاي بسياري را براي ما جا گذاشته است.