۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

ناظر بي‌طرف

ناظر بي‌طرف

قانون براي همه يكسانه، رييس جمهور هم باشي نبايد جاي غلط بايستي!