****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار شما است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

سهمیه بنزین وانت‌بار‌ها تغییر کرد
از ابتدای اسفندماه امسال Y

سهمیه بنزین وانت‌بار‌ها تغییر کرد

سهمیه لیتراژی همه ناوگان وانت‌بار تک‌سوز کم‌مصرف از ۱۵۰ به ۱۲۰ لیتر و پرمصرف از ۲۵۰ به ۲۰۰ لیتر تغییر یافته است.