****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار نوقلمان است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

قتل صنعت به دست صنعت

قتل صنعت به دست صنعت

عدم شایستگی و ضعف مدیران دولتی عامل جوا‌ن‌مرگ شدن صنایع نامدار و مورد اعتماد مردم بوده است.

حضور زنان در ورزشگاه

حضور زنان در ورزشگاه

پای زنان ایرانی به ورزشگاه برای تماشای فوتبال باز شده و امکان بازگشت به گذشته وجود ندارد