۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

رقيبي كه ناظر شد

رقيبي كه ناظر شد

دنيا به سمت و سويي پيش مي‌رود كه ديگر به سختي مي‌توان حق انتخاب را از مردم گرفت.

دُرجِ سلیمانی

دُرجِ سلیمانی

«شهید» سلیمانی برای دشمنانش خطرناک‌تر از «سردار» سلیمانی است»

گوش شنوا، چشم بينا

گوش شنوا، چشم بينا

اعتراضات اخير نشان داد معترضين پيدا و پنهان خواسته‌هاي بحق بسياري دارند كه با تعارف و تو بگو من مي‌شنوم تحقق پيدا نمي‌كند.