۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

محاکمه متهمان پرونده سکه ثامن؛ به‌زودی
با پایان یافتن تحقیقات مقدماتی در مرحله دادسرا؛

محاکمه متهمان پرونده سکه ثامن؛ به‌زودی

متهم اصلی سکه ثامن با تلاش پلیس فتا و با همکاری پلیس بین الملل ناجا و قوه قضائیه بازدداشت و به کشور بازگردانده شد.