****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار نوقلمان است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

آرشیو : تهران, درمان

مردم در خانه بمانند

مردم در خانه بمانند

مراقبان سلامت با رصد اطلاعات افراد وضعیت آن‌ها را پیگیری و ارزیابی می‌کنند.