****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار شما است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

آرشیو : شهرداری, قزوین

۴۴۵ فوتی پذیرش شد
در مرداد ماه ودر آرامستان‌های قزوین ؛

۴۴۵ فوتی پذیرش شد

در مرداد ماه امسال 196 نفر شامل 106 مرد و 90 زن در آرامستان های شهرداری قزوین دفن شده‌اند.