****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار نوقلمان است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

آزمون عملی استخدام نیرو در مشاغل آتش نشانی آبان ماه برگزار می‌شود

آزمون عملی استخدام نیرو در مشاغل آتش نشانی آبان ماه برگزار می‌شود

مصطفی صالحی مدیر کل دفتر امورشهری و شوراها ی استانداری گفت:به اطلاع داوطلبان معرفی شده چند برابر ظرفیت مرحله بررسی مدارک آزمون استخدام مشاغل پیمانی آتش نشانی در سال ۱۳۹۸ می رساند،نتایج بررسی مدارک آنان از روز سه شنبه مورخ ۲۳/۰۷/۹۸ بر روی پایگاه اطلاع رسانی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir می باشد. […]