****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار شما است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

نقاط پرتراکم شهری سراسر کشور به نسل پنجم متصل خواهد  شد

نقاط پرتراکم شهری سراسر کشور به نسل پنجم متصل خواهد شد

وقایع خبری– وزیر ارتباطات با بیان اینکه تا اسفندماه ۵G برای کاربران اینترنت خانگی به صورت نقطه ای فعال می شود، گفت: مردم قرار نیست برای ۵G هزینه بیشتری پرداخت کنند. محمدجواد آذری جهرمی در مراسم رونمایی از کاربست‌های نسل پنجم ارتباطات (۵G) در ایران که صبح امروز در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار […]