****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار شما است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

فیس بوک به جنگ «کرونا» می رود

فیس بوک به جنگ «کرونا» می رود

امریکا و کانادا درمجموع تنها ۱۰درصد کاربران فعال روزانه فیس‌بوک را به خود اختصاص می‌دهند در حالی که این رقم در اروپا به ۴۰ درصد می‌رسد.