****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار نوقلمان است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

عطش سرخ

عطش سرخ

بدن خسته‌ات از زخم و جراحت پر بود

حسین از من است و من از حسینم

حسین از من است و من از حسینم

سلام خداوند بر تو باد ای رسول خدا، این نوزاد را به نام پسر کوچک هارون «شبیر» که به عربی «حسین »خوانده می شود، نام بگذار