****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار نوقلمان است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

من با تاسیس شرکت رسا پخش مخالف بودم
احمدرضا لشکری‌پور ، در آخرین جلسه دادگاه:

من با تاسیس شرکت رسا پخش مخالف بودم

حکم پرونده در زمان متقاضی اعلام خواهد شد و متهمان ٧ روز مهلت دارند تا لایحه دفاع خود را ارائه کنند.