****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار نوقلمان است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

حکم شبنم نعمت زاده صادرشد

حکم شبنم نعمت زاده صادرشد

حکم احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو نیزصادرشد

من با تاسیس شرکت رسا پخش مخالف بودم
احمدرضا لشکری‌پور ، در آخرین جلسه دادگاه:

من با تاسیس شرکت رسا پخش مخالف بودم

حکم پرونده در زمان متقاضی اعلام خواهد شد و متهمان ٧ روز مهلت دارند تا لایحه دفاع خود را ارائه کنند.