****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار نوقلمان است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

آرشیو : خوزستان

خوزستان لرزید

خوزستان لرزید

زمین لرزه نسبتا شدیدی با شدت ۵.۷ ریشتر استان خوزستان را لرزاند.