****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار نوقلمان است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

دوئت تنهایی سوم شد
درجشنواره تئاتر رضوی ؛

دوئت تنهایی سوم شد

در این جشنواره، شاقلانی بانوی هنرمند قزوینی جایزه رتبه سوم شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ ۱۰ میلیون ریال را به دست آورد.