۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

آموزش هنر و كودكان

آموزش هنر و كودكان

والدين از طريق آموزش هنر مي‌توانند در رشد و تعالي شخصيت كودكان‌شان تاثيرگذار باشند .