۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

عمره ۱۴۰۲ لغو شد

عمره ۱۴۰۲ لغو شد

واریز وجه متقاضیان عمره تا پایان وقت اداری فردا، ۲۸ بهمن ماه انجام خواهد شد.