۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

آرشیو : استان ها, قم

مرد شرور به دار آویخته شد

مرد شرور به دار آویخته شد

مرد شرور که در پوشش مسافرکشی اقدام به آدم ربایی، تجاوز به عنف و سرقت از زنان مسافر کرده بود صبح دیروز در قم اعدام شد.