۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

همای سعادت !

همای سعادت !

اوضاع ما آن چنان اسف بار است که هیچ همای سعادتی نمی تواند این حال را دگرگون کند.

آن سوي مه

آن سوي مه

مسافر از وقتي پاي از خانه بيرون مي‌گذارد بايد پي لذت سفر باشد. لذتي كه با سرعت زياد از دست مي‌رود.