۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

تذکر جدی به وزارت علوم و سازمان سنجش
برای برخی سوء تدبیرها و کوتاهی ها در برگزاری شفاف و شایسته کنکور؛

تذکر جدی به وزارت علوم و سازمان سنجش

در زمینه کیفیت برگزاری کنکور سراسری امسال،گزارش ها و شکایاتی به دادستانی واصل شده است.