****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار نوقلمان است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

نماد سیاست خارجه و وزارت خارجه، شخص وزیر است

نماد سیاست خارجه و وزارت خارجه، شخص وزیر است

دکتر روحانی امروز چهارشنبه در ابتدای جلسه هیئت دولت، با بیان این که می‌خواهم سخنانم را با افتتاح‌های مهمی که در روز‌های اخیر داشتیم و برای آبادانی و امنیت شرق ایران بسیار مهم و سرنوشت ساز است، آغاز کنم، افزود: یکی از اهداف دولت یازدهم و دوازدهم توسعه استان‌های محروم و به ویژه سیستان و […]