۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

مطالبه گری اهالی قلم!

مطالبه گری اهالی قلم!

امروزها، بیش از هر توصیه ای در امر مطالبه گری، نیاز به اقدامات فرهنگی مناسب، امنیت شغلی و استقلال فکری و مالی رسانه ها و اهالی قلم داریم.