۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

ناظر بي‌طرف

ناظر بي‌طرف

قانون براي همه يكسانه، رييس جمهور هم باشي نبايد جاي غلط بايستي!

برخورد با آدم عصباني

برخورد با آدم عصباني

كساني كه از تريبون‌هاي عمومي سخن مي‌گويند حق ندارند نسبت به فرد يا افرادي ناسزا بگويند.