۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

بلندگوهاي گوشخراش

بلندگوهاي گوشخراش

بايد وقتي بلندگو دست مي‌گيريم مواظب حرف‌ها و كيفيت صداي بلندگو باشيم .

همای سعادت !

همای سعادت !

اوضاع ما آن چنان اسف بار است که هیچ همای سعادتی نمی تواند این حال را دگرگون کند.