****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار نوقلمان است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

سقف تسهیلات اعطایی و  مبالغ واریزی برای حساب‌های پس‌انداز جوانان افزایش یافت

سقف تسهیلات اعطایی و مبالغ واریزی برای حساب‌های پس‌انداز جوانان افزایش یافت

مدیر امور طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن گفت: سقف تسهیلات اعطایی و مبالغ واریزی برای حساب‌های پس‌انداز جوانان افتتاحی سال ۱۳۹۸ در مناطق مختلف جغرافیایی افزایش یافت. به گزارش پایگاه خبری وقایع خبری و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد حسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن […]