انتشارات رویای آبی**
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار نوقلمان است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

آرشیو : جامعه, حقوقی

نحوه احضار اشخاص حقوقی
بخشنامه رئیس قوه قضاییه؛

نحوه احضار اشخاص حقوقی

بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص "نحوه احضار اشخاص حقوقی" به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شد