۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

«استراتژی و دیگر هیچ»

«استراتژی و دیگر هیچ»

کتاب دربردارنده مجموعه گفت‌و‌گوهایی با ناصر رضوی، کارشناس امنیتی درباره سازمان مجاهدین خلق است.