۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

کوهرنگ به لرزه درآمد

کوهرنگ به لرزه درآمد

پس از وقوع زلزله ۵.۷ ریشتری در شهرستان کوهرنگ تمامی کارکنان اورژانس در حالت آماده‌باش قرار گرفتند .