۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

دشت مهرباني

دشت مهرباني

سينماي مستند ايران پر از فيلم‌هايي است كه موضوعش به نوعي به مشاغل از دست رفته و مكان‌هاي فراموش شده ربط دارد.