انتشارات رویای آبی**
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار نوقلمان است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

آدم حسابی باشیم!

آدم حسابی باشیم!

عبارت آدم حسابی در کارکردهای مختلف یک جامعه می تواند ویژگی هایی را در بر گیرد.

داستان عید غدیر

داستان عید غدیر

«الْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دینَکمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیکمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَکمُ الْإِسْلامَ دیناً»

تبریک روز خبرنگار

تبریک روز خبرنگار

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی قزوین ” ره” با ارسال لوحی روز خبرنگار را تبریک گفت .