****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار شما است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

محرم۹۹ در قاب شبکه قزوین

محرم۹۹ در قاب شبکه قزوین

سیمای مرکز قزوین با«خیمه گاه» در دهه اول محرم مراسم های عزاداری مردم نقاط مختلف استان قزوین را منعکس می کند.