۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

ناظر بي‌طرف

ناظر بي‌طرف

قانون براي همه يكسانه، رييس جمهور هم باشي نبايد جاي غلط بايستي!