۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

اعطای تسهیلات به تعاونیهای زنان فعال
مدیر کل امور بانوان وخانواده استانداری قزوین خبر داد :

اعطای تسهیلات به تعاونیهای زنان فعال

شرکتهای تعاونی فعال می توانند نقش تاثیر گذاری در تحقق این امر وتوسعه اشتغال بویژه در مناطق روستایی داشته باشند.