۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

بخشدار محمدیه منصوب شد

بخشدار محمدیه منصوب شد

مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استانداری، معاون مدیرکل اجتماعی استانداری و رئیس گروه امنیتی استانداری از جمله سوابق محسن آخوندی می‌باشد.