۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

با نقرس بیشتر آشنا شویم

با نقرس بیشتر آشنا شویم

نقرس به طور مستقیم باعث مرگ نمی‌شود؛ اما در صورت درمان نشدن می‌تواند به عوارض تهدیدکننده حیات منجر شود.