۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

سه کارمند شهرداری قزوین دستگیرشدند
به اتهام اخذ رشوه ؛

سه کارمند شهرداری قزوین دستگیرشدند

اداره کل بازرسی قزوین در صورت کشف و احراز مفاسد اداری و مالی فارغ از هرگونه اغماض و ملاحظه ای با خاطیان ذیربط برخورد خواهدکرد.