۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

متروپل ریزش کرد

متروپل ریزش کرد

بخش عظیمی از باقیمانده سازه متروپل آبادان (سمت خیابان سعدی) روز چهارشنبه فرو ریخت.