۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

یک روبان بری دکوری!

یک روبان بری دکوری!

برنده‌شدن در جشنواره نگاه‌ها را به سمت برندگان برمی‌گرداند و معتبرترشان می‌کند.