۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

رقيبي كه ناظر شد

رقيبي كه ناظر شد

دنيا به سمت و سويي پيش مي‌رود كه ديگر به سختي مي‌توان حق انتخاب را از مردم گرفت.

دُرجِ سلیمانی

دُرجِ سلیمانی

«شهید» سلیمانی برای دشمنانش خطرناک‌تر از «سردار» سلیمانی است»

گوش شنوا، چشم بينا

گوش شنوا، چشم بينا

اعتراضات اخير نشان داد معترضين پيدا و پنهان خواسته‌هاي بحق بسياري دارند كه با تعارف و تو بگو من مي‌شنوم تحقق پيدا نمي‌كند.