۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

تهدید یا فرصت ؟

تهدید یا فرصت ؟

ورود بشریت به دوره تمدن سایبری مدتهاست که خوش آمد گفته شده و اتفاقی نیست که به زندگی حقیقی و طبیعی ما تحمیل شده باشد.