۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

چهل کتاب با موضوع اربعین

چهل کتاب با موضوع اربعین

«جابر بن عبدالله انصاری» به عنوان اولین زائر اربعین سنت حسنه‌ای را بنیان گذاشت که امروز یکی از برنده‌ترین و تأثیرگذارترین سلاح فرهنگی شیعه قلمداد می‌شود.

نگاهی به کتاب «نامیرا»

نگاهی به کتاب «نامیرا»

«نامیرا» داستان عاشقانه هم دارد و نویسنده آگاهانه درام و رمانس را در کتابش خوب پرداخته است.

سیب سر

سیب سر

برای شهید مسیحی کربلا جناب وهب