۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

دُرجِ سلیمانی

دُرجِ سلیمانی

«شهید» سلیمانی برای دشمنانش خطرناک‌تر از «سردار» سلیمانی است»