۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

فرهنگ وهنر بهداشت ودرمان اقتصاد سیاست

آخرین مطالب

دوباره خوانی سردار دل ها

دوباره خوانی سردار دل ها

اما آن چه دلیل توجه تمامی رسانه ها به موضوع شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی گردید و آنان را ملزم به انتشار آن کرد ، خیانت آشکار ایالات متحده آمریکا و عدم اعتماد به شیطان بزرگ است .

فروشگاه سایت

گالری فیلم