****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار نوقلمان است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

جاي خالي مطبوعات

جاي خالي مطبوعات

سال‌هاست دولت و بخشي از قواي اجرايي تصورشان اين است كه مطبوعات دردسرند

کرونا و مفهوم عدالت

کرونا و مفهوم عدالت

کرونا نشان داد که مبارزه با آن نیازمند تضمین تأمین حدی از زندگی برای همه آحاد مردم است.