****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار نوقلمان است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

آرشیو : یادداشت

دعوت گزینشی برای یک نشست خبری

دعوت گزینشی برای یک نشست خبری

اداره کل استاندارد استان قزوین بر روی کالا ها ی بی کیفیت نظارتی نداشته و از طریق روابط عمومی خود نیز نام و نشان این محصولات بی کیفیت را اطلاع رسانی و خبری نمی نماید.