****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار شما است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

مشکلات تولید را بر طرف کنیم

مشکلات تولید را بر طرف کنیم

مقررات و قوانین ناکارآمد، سوء مدیریت و ابلاغیه های غیرکارشناسی و تصمیمات عجولانه به تولید کشور آسیب می زند .