****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار شما است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

تب کرونا در کسب و کارها

تب کرونا در کسب و کارها

دولتی که به سختی هزینه­ های جاری کشور را تأمین می‌کند برای جبران خسارت های ناشی از شیوع کرونا توان چندانی ندارد.