****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار نوقلمان است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

تب کرونا در کسب و کارها

تب کرونا در کسب و کارها

دولتی که به سختی هزینه­ های جاری کشور را تأمین می‌کند برای جبران خسارت های ناشی از شیوع کرونا توان چندانی ندارد.

حکم شبنم نعمت زاده صادرشد

حکم شبنم نعمت زاده صادرشد

حکم احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو نیزصادرشد